JOB DESCRIPTION

Giai đoạn 1: Đào tạo kiến thức

 • Kiến thức về Hạ tầng CNTT (Server, dịch vụ).
 • Kiến thức về mạng và kết nối (switch, router, firewall).
 • Kiến thức về ảo hóa (VMware, open stack).
 • Giới thiệu sơ bộ về Cloud và ứng dụng cho dự án.
 • Quy trình phát triển và quản trị hệ thống.

Giai đoạn 2: Training on Job

 • Thực hành các kiến thức, kỹ năng đã học trên các dự án thực tế của TDT.
 • Review hàng ngày với Mentor.
 • Thời gian làm việc theo ca:
 • Sáng: 07h00 - 15h00
 • Chiều: 15h00 - 23h00
 • Đêm: 23h00 - 07h00 hôm sau
 • Làm việc 5 ca/tuần (nghỉ 2 ngày/tuần)

Requirements

 • Sinh viên năm cuối, hoặc mới ra trường các chuyên ngành liên quan tới CNTT tại các trường Đại học trong và ngoài nước;
 • Tư duy logic tốt;
 • Định hướng phát triển trong mảng Quản trị hệ thống;
 • Không ngại học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới;
 • Tiếng Anh đọc hiểu;
 • Benefit

 • Mức lương hỗ trợ 3 triệu/tháng
 • Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
 • Đánh giá kết quả công việc 1 lần/ năm, nhiều cơ hội tăng thu nhập từ 50-80%/năm
 • Thưởng lương thứ 13 cuối năm
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm
 • Thưởng dự án theo năng lực
 • Được cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe với chương trình chăm sóc thiết kế riêng cho TDTers
 • Với các nhân sự ở level Manager trở lên, có package benefit riêng
 • Lastest on Careers
  • C++ Developer (English)

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • IT Comtor Cum Sale Assistant To BOD

   15 April 2024
   Van Thanh Space, 7th floor, Grade A, Song Da Building, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
   Full time
  • Business Analyst

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • Senior Accountant

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • 05 System Engineer

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • iOS Developer (Up to 2000$)

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • Odoo Developer

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • HR Manager

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • C&B Executive

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • Sale Assistant To BOD

   15 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • General Admin (Nhân Viên Hành Chính)

   08 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • PO/PM/PL

   08 April 2024
   Van Thanh Space, 7th floor, Grade A, Song Da Building, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
   Full time
  • Java Developer (English)

   01 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • 05 DevOps Engineer (Closed)

   01 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • Business Development Executive

   01 April 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time
  • Accountant (Tax/Management/General) (Closed)

   18 March 2024
   5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
   Full time